5ha

"Učíme sa pre život, nie pre školu." (Seneca)

Vitajte na stránke na podporu vyučovania odborných ekonomických predmetov v našej škole: SOŠ hotelovej. Na stránke sa momentálne nachádza len niekoľko materiálov a zaujímavých odkazov, ktoré sú priebežne dopĺňané a aktualizované pre potreby vyučovania. Stránka obsahuje dva hlavné zdroje materiálov. Materiály, ktoré nepochádzajú z internetu, sú určené priamo k štúdiu. Informácie získané z internetu je vhodné prekonzultovať s vyučujúcim.

     5. ROČNÍK HOTELOVÁ AKADÉMIA
  

    

 
Finančné údaje - tabuľka

Vyhlásenie

Osnova podnikateľského plánu
Právne formy podnikania


Živnosť

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Druhy živností

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

MV SR - Živnostenské podnikanie

MV SR - voľné živnosti

MV SR - remeselné živnosti

MV SR - viazané živnosti

voľné živnosti

remeselné živnosti

viazané živnosti

Slovenská živnostenská komora

Obchodná spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Družstvo

Personálna činnosť podniku


Pracovná zmluva

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Vznik pracovného pomeru

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný čas

Prestávky v práci

Dovolenka

Mzda

Sociálny fond

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poistné - Sociálna poisťovňa

Dôchodkové poistenie

Nemocenské poistenie

Poistenie v nezamestnanosti

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

Poistné - zdravotná poisťovňa I.

Poistné - zdravotná poisťovňa II.

Poistné - zdravotná poisťovňa III.

KontrolaBanková sústava a poisťovne

Podnikateľský projekt


Ukážky podnikateľských plánov iných študentov môžete nájsť na: podnikateľský plán - ukážky. Pri vypracovávaní podnikateľského projektu je vhodné každú zmenu konzultovať s vyučujúcim.

Maturita


referáty

NÚCEM

Úlohy a cvičeniaSpäť


facebook


rozvrh hodínKontakt:         pisomnepracesmokovec@centrum.sk

2017 - 2019 | A. I.