3ha

"Učíme sa pre život, nie pre školu." (Seneca)

Vitajte na stránke na podporu vyučovania odborných ekonomických predmetov v našej škole: SOŠ hotelovej. Na stránke sa momentálne nachádza len niekoľko materiálov a zaujímavých odkazov, ktoré sú priebežne dopĺňané a aktualizované pre potreby vyučovania. Stránka obsahuje dva hlavné zdroje materiálov. Materiály, ktoré nepochádzajú z internetu, sú určené priamo k štúdiu. Informácie získané z internetu je vhodné prekonzultovať s vyučujúcim.

     3. ROČNÍK HOTELOVÁ AKADÉMIA
Ekonómia a ekonomika

Potreby

Statky a služby 

Peniaze

Výroba

  

Trh

Dopyt a ponuka

Trhová rovnováha

Konkurencia


 

Podnik - zložky, znaky, funkcie

Typy podnikov

Obch. meno, Obch. register

Založenie, zrušenie... podniku

Podnikanie, podnikateľNárodné hospodárstvo

Ekonomický cyklus

Základ. makroek. ukazovateleÚlohy a cvičenia

Základné ekonomické pojmy


Peniaze

Bankovky

Mince

Mince - mincovňa

Múzeum mincí a medailí v Kremnici

História peňazí - expozícia múzea - video

Trh a trhový mechanizmus


Hospodárska súťaž I.  

Hospodárska súťaž II.

Nekalá súťaž
Podnik a podnikanie


Obchodné meno 
                      

Obchodný register

MS SR - Obchodný register

Podnikanie a podnikateľ

Založenie obchodnej spoločnosti

Vznik obchodnej spoločnosti

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Likvidácia spoločnosti

Ohlásenie živnosti

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenský register

Obchodný register SR

Živnostenský register SR

Národné hospodárstvo


Inflácia

Inflácia - video

Úlohy a cvičeniaSpäť


facebook


rozvrh hodínKontakt:         pisomnepracesmokovec@centrum.sk

2017 - 2019 | A. I.