3ha

"Učíme sa pre život, nie pre školu." (Seneca)

Vitajte na stránke na podporu vyučovania odborných ekonomických predmetov v našej škole: SOŠ hotelovej. Na stránke sa momentálne nachádza len niekoľko materiálov a zaujímavých odkazov, ktoré sú priebežne dopĺňané a aktualizované pre potreby vyučovania. Stránka obsahuje dva hlavné zdroje materiálov. Materiály, ktoré nepochádzajú z internetu, sú určené priamo k štúdiu. Informácie získané z internetu je vhodné prekonzultovať s vyučujúcim.

EKONOMIKA ADK FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ






 





  






 






















Základné pojmy v oblasti cestovného ruchu


Zväz cestovného ruchu SR

Cestovný ruch MDVRR SR

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr

Slovenská spoločnosť sprievodcov CR

Asociácia Slovenských kúpeľov

Kúpele Slovenska

Služby cestovného ruchu

Kongresový cestovný ruch


Kongresové centrá a hotely na Slovensku

Kongresový cestovný ruch na Slovensku

Kongresový cestovný ruch

Regióny cestovného ruchu Slovenska


Regionalizácia cestovného ruchu v SR

Turistické regióny

Turizmus

Kultúrne dedičstvo

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Slovakia travel

Asociácia informačných centier SR

Vysoké Tatry

Región Vysoké Tatry

Správa TANAPu

Visit Poprad

Travel Guide

Etnografické základy slovenskej gastronómie


Gastronómia v minulosti

Súčasná slovenská gastronómia

Slovenská gastronómia

Gastronómia na Slovensku

Cestovný ruch a hotelierstvo


Zväz hotelov a reštaurácií SR

Hotel Blog

Hotely

Historické hotely Slovenska

Hotelovo



facebook

rozvrh hodín



Kontakt:         pisomnepracesmokovec@centrum.sk

2017 - 2019 | A. I.