"Učíme sa pre život, nie pre školu." (Seneca)

Vitajte na stránke na podporu vyučovania odborných ekonomických predmetov v našej škole: SOŠ hotelovej. Na stránke sa momentálne nachádza len niekoľko materiálov a zaujímavých odkazov, ktoré sú priebežne dopĺňané a aktualizované pre potreby vyučovania. Stránka obsahuje dva hlavné zdroje materiálov. Materiály, ktoré nepochádzajú z internetu, sú určené priamo k štúdiu. Informácie získané z internetu je vhodné prekonzultovať s vyučujúcim.

ADK SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

3. ročník hotelová akadémia

4. ročník hotelová akadémia

  5. ročník hotelová akadémia

   

    


a21

facebook

rozvrh hodínKontakt:         pisomnepracesmokovec@centrum.sk

2017 - 2019 | A. I.